Privacyverklaring

Siermakers, gevestigd op het adres Kastanjelaan 400 te EINDHOVEN, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacyverklaring. Siermakers is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72964529.

Voor vragen over deze Privacyverklaring en de verwerking van uw gegevens kunt ons bereiken via het volgende emailadres: privacy@siermakers.nl.


Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken alleen ‘gewone persoonsgegevens’ zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres en bankrekeningnummer.

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en verkopen deze niet aan anderen.


Cookies op onze website

Bij het bezoeken van onze website wordt gebruik gemaakt van cookies om het gebruik van de website te analyseren en te verbeteren.

Door voor de meest privacy-vriendelijke instellingen te kiezen, hebben wij hiervoor geen expliciete toestemming van de website bezoeker nodig.


Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics met privacy-vriendelijke instelling voor websitestatistieken, waarmee cookies worden geplaatst om bezoekers te volgen. Zo wordt het laatste deel van het IP-adres gemaskeerd en delen wij geen gegevens met Google en gebruiken wij evenmin andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Met Google hebben wij een passende verwerkersovereenkomst gesloten voor deze dienst.


Grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van onderstaande grondslagen:

1. Omdat deze nodig zijn voor uitvoering van een overeenkomst, zoals voor een decoratieabonnement dat u bij ons afneemt.

2. Wegens het nakomen van een wettelijke verplichting, zoals voor het opstellen van facturen en belastingaangifte.

3. Vanwege de noodzaak voor het behartigen van voor ons gerechtvaardigde belangen, zoals ter voorlichting en promotie van onze diensten.


Hoe lang wij de persoonsgegevens bewaren

Wanneer u een dienst bij ons afneemt, verwerken wij uw persoonsgegevens in onze administratie.
Om te voldoen aan de fiscale bewaarplicht bewaren wij deze gegevens gedurende 7 jaar.

Voor promotie van onze diensten bewaren wij uw persoonsgegevens gedurende 1 jaar of zoveel korter per wanneer u aangeeft geen gebruik van onze diensten te willen maken.


Delen van gegevens met derden

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met een beperkt aantal vertrouwde derden, zoals met een verzendservice, post- of besteldienst die nodig zijn om een mailing of dienst aan u te leveren, met een administratiekantoor, accountant of boekhoudapplicatie t.b.v. onze administratie, of met overheidsdiensten wanneer deze een juridische procedure hebben gevolgd om ons te vragen de informatie openbaar te maken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien, te corrigeren of door ons te laten verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens of om uw toestemming daarvoor in te trekken. Ook heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt hiervoor een verzoek sturen naar privacy@siermakers.nl.


Beveiliging van persoonsgegevens

Wij nemen de beveiliging van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik tegen te gaan. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beschermd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan a.u.b. contact met ons op via privacy@siermakers.nl.


Wijzigingen in Privacyverklaring

Siermakers behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring.

Dit document is voor het laatst gewijzigd op 25 juli 2019.